Bình luận

Bắt đầu câu chuyện luôn là cô gái. Dặn lòng không yêu là chàng trai. Cái gì bạn cũng ừ. Ng yêu mình đi chơi vs trai cũng ừ, đi chơi vs bạn cũng ừ, đi đây đó vs ngta cũng ừ. Ghen thì nói thẳng 1 tiếng anh ghen. A rất ghen. Cái gì cũng ừ. Ngta chủ động từ đầu là đã chấp nhận vứt bỏ mặt mũi mà thương bạn. Đàn ông con trai thương thì nói thương, ghen thì nói ghen, bạn nghĩ bạn dễ chịu là được à? Bạn nghĩ cứ để ngyeu làm những gì mình thích là được à? Nó đã làm điều đó từ trước khi quen bạn rồi. Có ny để làm gì khi nó vẫn thui thủi làm những việc trước kia nó vẫn làm. Thử đặt bạn vào chỗ của ng yêu rồi ngẫm lại xem. Bạn làm được gì cho "người mình yêu" chưa? P.s: những câu tl sẵn: em ổn. Em mệt. Em no rồi. Em bình thường. => là đang rất cần thằng ny bên cạnh. Là đang rất buồn, rất cô đơn. Mà mấy thằng tl lại " Ừ. Vậy thôi nhé. V...v..." là xác định mất ny rồi. Nhé