Bình luận

Bạn ấy ơi ... Cho xin dòng chữ sau vai đi ... Mình xăm cặp ... Sau này ấy có mặc áo cô dâu hở vai ... 2 bên chửi thì 2 đứa mình bảo vệ nhau ... :v