Bình luận

Mình nghĩ vấn đề mà bạn thớt nói là tuy TA books bảo bỏ tâm huyết ra cho truyện nhưng thay vì trau chuốt cho 1 bản edit hoàn hảo rồi mới lên lịch thì lại lên lịch ngay khi phần thô còn chưa xong, có thể dẫn đến tình trạng in vội in ẩu cho kịp lịch đã đưa ra ý?