Bình luận

Tôi không thích cái cách chị tự nhận mình "cũ", sao lại cũ? Thế nào là cũ? Chị xứng đáng là một người mới trong một xã hội mới đấy chứ! Ở đó, chỉ những người mới mới có thể vượt qua chính nỗi đau của mình và bước tiếp về phía trước một cách mạnh mẽ, bởi nếu cũ chị đã tự tử rồi. Cho nên, quá khứ ấy! Chị hãy xếp nó vào một góc đi, như một bản kiểm điểm vậy, sẽ nhớ mình đã từng bị kiểm điểm, nhưng chả ai trách chị hoài với một bản kiểm điểm và cũng không ai lại phạm phải sai lầm khi đã từng viết kiểm điểm nếu bản thân biết thế nào là đúng đắn. Chị nhé! [Bọ]