Bình luận

vì trong bất kì mqh nào nếu k đi đến đích thì ng chịu thiệt thòi luôn là con gái, nên họ xứng đáng dc iu thương hơn là bị đòi hỏi ??
Những người con trai mà chưa bao giờ làm tổn thương và lấy đi cái quý giá ấy của người phụ nữ.. thì tại sao họ có thể chấp nhận lấy người con gái đã mất trinh. Quan điểm Tôi ích kỷ ok... nhưg hầu hết nhữg nguời đàn ôg như v thì k bao h chấp nhận người con gái nv..