Bình luận

e đừng lo ko rảnh đi kiếm danh tính e đâu...tôi nghĩ chắc chỉ có mình t rảnh rỗi đọc lướt hết cfs của e...mà cho chị hỏi e đang tỏ tình hay đang viết cái gì v