Bình luận

Mình ấn tượng nhất vs Kim lần Kim dịch nhầm tên nhân vật trong xxxHolic, không chỉ xin lỗi mà còn in bù nguyên trang kẹp vô. :)))))) Thiệt sự là mình dễ tính nên thấy chỉ cần xin lỗi là ok, v mà Kim in bù ra luôn. Cảm thấy thương Kim hơn vì tôn trọng độc giả như vậy <3