Bình luận

công bằng mà nói: TA book xồn lên như thế là bậy nhưng nhờ TA book xồn lên toi biết thêm vài sự thặc sau bức rèm =)) thu thập thông tin từ nhiều phía xem xao
"Bonus thêm stt của editor cũ bên TVM nạ =))) https://imgur.com/fGNGnZ6" . Nói ngắn gọn, tui ko tin vụ TA hôm qua chỉ là do admin.