Bình luận

lâu lâu tôi trở lại rắc cho miếng thính mà các ông chửi hoài , biết tính hoài thích câu like mà :v thôi tại hạ về quê ẩn danh đây :v SpringMU :v Tâm bất tịnh giữa dòng đời vạn thính :v