Confession khác có thể bạn thích

Bình luận

cái số 1 đúng là chắc chắn 100% đấy :V ngoài ra còn có rumor thực ra Rapmon mới là main dancer của BTS và JHope là người gan dạ nhất BTS đó nha, rất thích các loài sâu bọ và đi thuyền chuối :v