Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
1 ngày đẹp trời nhận được tin nhắn này thì bạn sẽ làm gì ??
Hình mô tả cho bài confession
1 <a href="https://confession.vn/13662-nhin-sang-ma-mung-uoc-may-ong-co-1-anh-tan-minh-que-nam-inh-minh/" title="ngày đẹp" alt="ngày đẹp">ngày đẹp</a> trời nhận <a href="https://confession.vn/12349-a-tu-rat-lau-roi-minh-khong-i-xe-bus-ke-tu-ngay-ra-truong-en-gio-chuyen-cung-khong-co-gi-au-ch/" title="được" alt="được">được</a> tin nhắn này thì bạn <a href="https://confession.vn/13342-cac-ban-a-tung-bi-ban-trai-anh-chua-neu-co-trong-truong-hop-o-ba/" title="sẽ làm" alt="sẽ làm">sẽ làm</a> gì ?? #bỏng