Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ydsconfessions
admin
4 năm trước
07/08/2018 22:26:22 #YDcfs21298 "- Nếu các bạn ấn tượng với 1 bạn nữ qua Facebook
Hình mô tả cho bài confession
07/08/2018 22:26:22 #YDcfs21298 "- Nếu các bạn ấn tượng với 1 bạn nữ qua Facebook Nói <a href="https://confession.vn/10749-ban-trai-tiet-kiem-qua-ang-em-a-len-mang-oc-kha-nhieu-ve-viec-ban-trai-chi-li-tiet-kiem-qua-an/" title="chuyện" alt="chuyện">chuyện</a> cũng khá hợp , Hình cũng dễ thương Mà.....khi gặp bên ngoài không như tưởng tượng <a href="https://confession.vn/9942-gui-cac-ban-tre-a-tung-tin-vao-tinh-yeu-chung-thuy-trong-cuoc-oi-nay-ieu-duy-nhat-khong-thay-oi/" title="thì" alt="thì">thì</a> các bạn làm thế nào :D Kiểu như hơi khác so với ảnh ấy ,,,,,, " _________________________ - Ờ thì....trách cái ông tạo ra C360, B612 ,,,pts các kiểu chứ <a href="https://confession.vn/9659-tat-ca-eu-thua-con-gai-tu-lenh-ung-khong-bac-gai-moi-en-an-com-lai-cung-moi-ua-con-gai-gan-oi-c/" title="biết" alt="biết">biết</a> sao :D #đen