Bình luận

lối mòn sai lầm muôn thuở là thấy Y đa khoa trường YDS cao là thi ngành khác trường YDS. Sao ko biết thi Y đa khoa của trường khác
Ngành chọn mình mà :3, nếu e mê học bs đa khoa thì kiếm trường nào phù hợp khả năng rồi đăng ký đi em
Có thể chọn ngành y đa khoa ở một trường điểm thấp hơn mà, cái quan trọng là e thích làm bác sĩ hay e thích vô trường này, hay là thi cho có với bạn với bè