Bình luận

Ôi mẹ ơi ít nói viết cỡ này thì thả bả chắc chết cả nùi rồi . Thả nhiều đến nỗi cao không nổi luôn mà ? . Chúc thớt may mắn ?