Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/cfs-phimanh-idol
anti blackpink
một năm trước
!!!!
blackpink là mấy con điếm dơ dáy , không học thứ , vô lễ Tụi này ngủ chắc nhiều người lắm nhỉ , nết ko khác j con chó . ngu si đần độn