Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gtvttphcmgtsconfession
admin
2 năm trước
"Anh ca không hay, anh đàn nghe cũng dở. Quang Lê nói như vậy nhưng vẫn hát em n
"Anh ca không hay, anh đàn nghe cũng dở. Quang Lê nói như vậy nhưng vẫn hát em nghe hát thật lòng nghe cũng đỡ..." _______________ #Pin đã có ai hát cho riêng bạn nghe chưa?